รู้หรือไม่! สายงานด้านไอทีมีอะไรบ้าง?...


รู้หรือไม่! สายงานด้านไอทีมีอะไรบ้าง?...
  AR-00009 POSTED : 04-03-2011 | 11:51:49   IP : xxx.xxx.xxx.xxx   แก้ไขบทความนี้ 


Administrator
HP : 92.58%
JP : 29.64%
สมาชิกลำดับที่ : 00000
     

รหัสบทความ AR-00009
เจ้าของบทความ Administrator
ชื่อบทความ รู้หรือไม่! สายงานด้านไอทีมีอะไรบ้าง?...
เครื่องมือที่ใช้

โพสต์เมื่อ 04-03-2011
แหล่งที่มา http://www.witcomram.com/forum/index.php?topic=9746.0
ติดต่อเจ้าของบทความ สำหรับสมาชิก LogIn เข้าระบบเท่านั้น


 ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  เก็บบทความนี้ลง JOBBlog

สายงานด้านไอทีมีอะไรบ้าง?

สำหรับสายงานด้านไอทีปัจจุบันมีให้เลือกสมัครจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น งานฟรีแลนซ์ เอาท์ซอร์ท คอนเซาท์์ ด้านไอที พนักงานด้านไอที รวมทั้งมีตำแหน่งงานมากที่สุดแทบจะว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนของคนทำงาน สายไอที อันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัครเอง การเรียกอัตตราเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับฐานบริษัทเป็นหลัก ซึ่งรายอละเอียดของ สายงานด้านไอทีมีดังนี้

1.สายผู้บริหารไอที (IT Management)

สำหรับ อาชีพสายผู้บริหารสารสนเทศขององค์กร จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางตำแหน่งสูงสุดน่าจะเป็น IT/MIS Manager ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ต่ำแหน่งระดับสูงที่ดูแลส่วนไอทีจะใช้ตัว C นำหน้า เช่น CIO, CTO อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทจะเน้นที่ข้อมูลหรือเน้นที่เทคโนโลยี/นวัต กรรมใหม่ๆ ผู้บริหารไอทีต้องมีศาสตร์ในตัวหลายด้าน สามารถแก้ปัญหาฌเฉพาะหน้าได้ มองมิติต่างๆ ของธุรกิจได้ทะลุปรุโปร่ง สามารถทำเน้นโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง สามารถสร้างให้บุคคลากรในหน่วยงานใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญชลาด ตัวอย่าง อาชีพระดับบริหารไอที เช่น

- CEO (Chief Executive Officer) เน้นทุกด้าน

- CIO (Chief Information Officer) เน้นด้านระบบข้อมูล

- CTO (Chief Technology Officer) เน้นด้านเทคโนโลยี

- CFO (Chief Finance Officer) เน้นด้านการเงิน

- COO (Chief Operation Officer) เน้นด้านปฏิบัติการหรือดำเนินการ

- CMO (Chief Marketing Officer) เน้นด้านการขาย

- General Manager ผู้จัดการทั่วไป

- IT Manager ผู้จัดการฝ่ายไอที

- MIS Manager

- IT Division Manager

- IT Sales Manager

- IT Audit Division Manager

- IT System Division Manager

- Business Development Manager

- IT Specialist

- MIS Supervisor

- ICT Manager

- Assistant IT Manager--------------------------------------------------------------------------------2.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin Jobs)

สำหรับ สายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (นิยมเรียกกันในชื่อ Admin)จะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร สามารถแบ่งได้ 3 สายย่อย ตามชนิดระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ดังนี้ 2.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

- UNIX เช่น IBM AIX, Sun Solaris

* สามารถบริหารจัดการแอคเคาน์ผู้ใช้, ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ อาทิ DNS, Web, Mail, Proxy, Database, Backup, ...

2.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดกลาง ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

- Windows Server (2003, 2008)

- Linux Server เช่น RedHat, Slackware, SuSE, Debiun, Ubuntu, CentOS

- BSD Server เช่น FreeBSD, OpenBSD, NetBSD2.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดเล็ก ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

- Windows Server (2003, 2008)

- Linux Server เช่น RedHat, Ubuntu, CentOS

- BSD Server เช่น FreeBSD

- ระบบเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป เช่น IPCop, pfSense, ClarkConnect, Endian ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)สำหรับ ตำแหน่งงานสายเครือข่ายมีหลายตำแหน่งด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานที่เราไปสมัครเขาเน้นใช้ระบบปฏิบัติการค่ายไหน เราก็ศึกษา NOS ตัวนั้นเป็นพิเศษ ตัวอย่าง อาชีพสายเครือข่าย เช่น - System Engineer วิศวกรระบบ

- System Administrator ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

- Network Engineer วิศวกรเครือข่าย

- Network Administrator

- IT Administrator

- IT System Admin

- IT Security

- Network Security

- Internet Security Manager

- IT Network Infrastructure

- Network Operation เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและดูแลแครือข่าย

- Lotus Notes/Domino Admin

- Internet Security Systems Engineer

- Linux Administrator--------------------------------------------------------------------------------3.อาชีพสายนักเขียนโปรแกรม (Programmer Jobs)

สำหรับ สายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)หรือสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) น่าจะได้เปรียบเป็นพิเศษ อาชีพนักเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนต้องมองข้อมูลต่างๆ ในเชิง Logic เข้าใจศาสตร์และรูปแบบการเขียนโปรแกรม จริงแล้วในปัจจุบันมีหนังสือสอนจำนวนมาก หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน สำหรับในเมืองไทยเราส่วนตัวผมอยากแนะนำให้ใช้หลักทฤษฎี Copy and Modify มิใช่ใช้ทฤษฎี Copy and Copy (ที่ว่านี้เนื่องจากในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลักษณะ Open Source ให้ดาวน์ โหลดมาใช้งานฟรีจำนวนมาก หลังดาวน์โหลดมาแล้วน่าจะสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนโค้ดเพิ่มเติมได้ด้วยตน เอง)แต่หากเขียนด้วยตยเองได้ โดยไม่พึ่งพาซอสโค้ดต่างชาติ จะเป็นการดีมากๆ สำหรับ อาชีพสายการเขียนโปรแกรมนั้น สามารถแยกได้ 2 ส่วนคือ3.1 งานโปรแกรมแบบ Offline (นิยมในอดีต)

- ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น C, C++, VB, Delphi, JAVA, Cobol

- ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB23.2 งานโปรแกรมแบบ Online (นิยมในปัจจุบัน) เน้นใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เช่น IE, Firefox, Opera - ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PERL, PYTHON, RUBY (ไปดูข้อมูลสายเว็บไซ์ด้านล่างเพิ่มเติม) - ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server

- โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, IIS, Tomcatตัวอย่าง อาชีพสายการเขียนโปรแกรม เช่น

- Programmer

- Senior Programmer

- Cobol Programmer เน้นภาษาโคบอล

- Application Developer

- Application Developer (JAVA) เน้นภาษาจาวา

- Senior Java Developer เน้นภาษาจาวา

- Senior Test Engineer

- E-Commerce Developer

- Game Programmer

- Application Engineer

- VB Developer

- Senior Java Programmer

- PHP Programmer เน้นภาษาพีเฮสพี

- .Net Programmer (C#, VBT.NET) เน้นเทคโนโลยีดอทเน็ต อาจาใช้ภาษา C# หรือ VBT.NET

- Java Programmer

- Software Tester

- Ajax Programmer

- Software Engineer

- J2EE Programmer

- iPhone Application Developer เน้นใช้งานบนไอโฟน

- IT Development Specialist

- Project Manager--------------------------------------------------------------------------------4.อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst Jobs)

นัก วิเคราะห์ระบบงานจะทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน ก่อนการส่งงานให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมสำหรับอาชีพสายนี้หากผ่านงานสาย การเขียนโปรแกรมมาก่อนจะเป็นการดีมาก ตัวอย่าง อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น

- Systems Analyst

- Business Analyst

- Senior System Analyst

- System Analyst AS/400

- System Analyst (RPG,AS400/IBM)--------------------------------------------------------------------------------5. สายเว็บไซต์ (Website)

สำหรับอาชีพสายเว็บไซต์ ปัจจุบันนับเป็นอาชีพ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ตัวอย่าง อาชีพสายเว็บไซต์ เช่น

- Web Programmer / Web Developer ทำหน้าที่พัฒนาแอพลิเคชั่น

- Web Designer ทำหน้าที่ออกแบบความสวยงานของเว็บไซต์

- Web Content ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลก่อนนำมาใส่ลงเว็บไซต์

- Web Marketing ทำหน้าที่ทำการตลาด ทำรายได้ให้ตัวเว็บไซต์สร้างมูลค่าขึ้นมาได้

- Web Master / Web Manager ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมเว็บ

- E-Commerce Developer พัฒนาระบบหน้าร้านขายของ

- Creative Web Designer

- Senior Web Designer

- Flash Programmer เน้นพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วย Action Scriptแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม

- http://www.w3.org

- http://www.php.net

- http://www.asp.net

- http://java.sun.com

- http://www.python.org

- http://www.ruby-lang.org

- http://technet.microsoft.com

- http://www.apache.org

- http://www.webmaster.or.th

- http://www.cmsthailand.com

- http://www.arnut.com/WebMarketing/

- http://www.iab.net--------------------------------------------------------------------------------6.อาชีพสายฐานข้อมูล (Database Jobs)

ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลขององค์กร

ตัวอย่าง อาชีพสายสายฐานข้อมูล เช่น

- Database Administrator (DBA)

- PL/SQL Developer

- Lotus System Analyst

- Database Architect

- Oracle Database Administrator (DBA)

- Data Warehouse Specialist

- Oracle Programmer

- Data Warehouse Developer

- Oracle Forms Developer

- DB2 Database Administrator

- Lotus Notes Developer

- MySQL Engineer

- MySQL DBAข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

- http://www.oracle.com

- http://www.microsoft.com/sqlserver/

- http://www-01.ibm.com/software/data/db2/

- http://www.sybase.com

- http://www.mysql.com

- http://www.arnut.com/database/

- http://www.databasejournal.com--------------------------------------------------------------------------------7. อาชีพสาย CRM/ERP

ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า และระบบจัดการบุคคลากรในหน่วยงาน

CRM : Customer Relationship Management

ERP : Enterprise Resource Planning

ซอฟต์แวร์ยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น SAP (Systems, Applications and Products)

ตัวอย่าง อาชีพสาย CRM/ERP เช่น

- ERP Specialist

- SAP Basis Administrators

- SAP Specialist

- SAP Analyst : MM

- SAP Analyst : SD

- SAP Apprication Manager

- SAP Project Manager

- CRM Manager

- CRM Program Management

- CRM Business Data Managerดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- http://www.sap.com

- http://www.thaisap.com

- http://www.sugarcrm.com--------------------------------------------------------------------------------8.อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น

- Graphic Designer

- Computer Graphic

- Graphic Arts Designer--------------------------------------------------------------------------------9.อาชีพสายการออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/งานสามมิติ/Animation

ตัวอย่าง อาชีพสายออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/ก เช่น

- Draftman (พนักงานเขียนแบบ)

- 3D Product Design Officer

- Interactive Media Editor

- Creative

- 3D Modeling

- 3D Character Animator

- 3D Visualizer

- Computer Animation--------------------------------------------------------------------------------10. อาชีพสายสื่อผสม (Multimedia Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายสื่อผสม เช่น

- Multimedia Designer--------------------------------------------------------------------------------11. อาชีพสายที่ปรึกษาไอที (IT Consultant Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายที่ปรึกษาไอที เช่น

- IT Consultant

- Business Intelligence Consultant

- ERP Consultant

- Datawarehousing Consultant

- CRM Consultant

--------------------------------------------------------------------------------

12. อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที (IT Audit Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที เช่น

- IT Audit (ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ)--------------------------------------------------------------------------------13. อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที เช่น

- Computer Teacher (อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์)

- IT Trainner (วิทยากรอบรม/บรรยายด้านไอที)

- Instructor (ผู้สอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์)--------------------------------------------------------------------------------14. อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที (IT Support Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที เช่น

- IT Support

- IT Support Officer

- Technical Support Engineer

- Technicial Support

- Maintenance Engineer

- Technical Services Engineer

- Helpdesk Supervisor

- IT Help Desk

- Customer Support

- IT Maintenance--------------------------------------------------------------------------------15. อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที (IT Sales Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที เช่น

- IT Sales

- Sales Executive

- Senior Sales Executive

- Product Specialist

- Product Manager

- Sales Engineer (IT)

- Sales Engineer (Solution)

- Sales Supervisor

- Pre-sales Consultant

- Sales Representative

- Project Sales

- Pre-sales Engineer--------------------------------------------------------------------------------16. อาชีพสายพนักงานไอที

ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานไอที เช่น

- IT Officer

- System Operator

- IT Operator

- Computer Operator--------------------------------------------------------------------------------17. อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตัวอย่าง อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

- นักเขียนหนังสือ (IT Book)

- นักเขียนนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (Columnist)

- นักข่าวสายไอที (Reporters)

- บรรณาธิการนิตยสารไอทีร่วมโหวตให้บทความนี้
<% View source %>
Poor >  < Excellent
<%Download Source %>

ร่วมแสดงความเห็นบทความนี้
ข้อความ    
 
 
 
 สำหรับสมาชิก LogIn เข้าระบบเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น

* ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล

(คำแนะนำ: คุณสามารถใส่ รหัส,หัวข้อ,หรือ รายละเอียดของบทความ ในการค้นหาได้)
  ค้นหาบทความ เพิ่มบทความใหม่ ที่นี่ เพิ่มบทความ