ระบบจัดเก็บเอกสาร e-Office.net
  เจ้าของผลงาน :  XXX
  บริษัท :  
  รายละเอียด :
 

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด


  เครื่องมือที่ใช้ :  


 • ASP.NET
 • CRYSTAL REPORT
 • CSS
 • DHTML
 • DREAMWEAVER
 • MS ACCESS
 • MS SQL
 • MYSQL
 • NETWORK
 • PHOTOSHOP
 • VB
 • Visual Studio .NET
 •   ราคา :   50000 (บาท)
    นำเสนอเมื่อ :   02-12-2007
    ใช้เวลาทำ :   180 (บาท)

   ซื้อหรือสั่งทำ โปรเจคนี้
  ติดต่อสอบถามที่
   ติดต่อเจ้าของโปรเจคนี้