งานไอที

งาน it (IT Job)


        งานไอที ใน IT-JOBTHAI {ไอทีขีดจ๊อบไทย} หมายถึง งานที่ต้องใช้เทคโนโลยี หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานนั่นเอง โดยเริ่มที่ ผู้ว่าจ้างงาน จะมาโพสต์ประกาศงาน อาจจะเป็นงานประจำที่ต้องการจ้างพนักงานตำแหน่งสายงานด้านไอที เช่น ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ เป็นต้น หรือเป็นงานเพื่อหา ฟรีแลนซ์ เอาท์ซอร์ท คอนเซาท์์ ทำงานนั้นๆ ส่วนผู้ที่ต้องการหางานทำ ก็จะเข้ามาค้นหางานตามสายงานด้านไอที ตำแหน่งที่ตนเองสนใจหรือตรงกับความสมารถของตนเอง ก็ทำการส่งใบสมัคร ผลงานต่างๆ หรือโพสต์ข้อความลงในงานประกาศนั้นๆ ได้อีกด้วย การลงประกาศงานไอทีจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มงานไอที หมายถึง กลุ่มงานที่แบ่งออกตามลักษณะสายงานด้านไอที ตามความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ เช่น งานด้านการออกแบบ งานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น
 2. ตำแหน่งงาน หมายถึง การระบุตำแหน่งงานไอทีลงไปได้เองตามต้องการ เพื่อขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 3. เงินเดือน/ค่าจ้าง หมายถึง การระบุอัตราเงินเดือน หรือค่าว่าจ้างของงานตำแหน่งนั้นๆ
 4. หน้าที่/ลักษณะงาน หมายถึง การระบุหน้าที่การทำงาน ของตำแหน่งงานนั้นๆ ว่าต้องทำอะไรบ้าง หน้าที่หลักๆมีอะไรบ้าง ก็สามารระบุลงไปได้
 5. คุณสมบัติ หมายถึง คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ว่าต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างไร จบอะไรมา เป็นต้น
 6. ความรู้/ความสามารถ หมายถึง เป็นการระบุถึงความสามารถของผู้รับงาน (Freelance) ว่าต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านไอที เรื่องใดบ้างก็สามารถระบุได้
 7. วันที่ เริ่มเปิดสมัคร หมายถึง วันที่เริ่มประกาศจ้างพนังานไอที
 8. วันที่ ปิดรับสมัคร หมายถึง วันที่สิ้นสุดลงประกาศ หรือสินสุดการรับสมัครงาน
 9. สวัสดิการณ์/เงินพิเศษ หมายถึง สวัสดิการพิเศษ ที่พนักงานจะได้รับมีอะไรบ้าง
 10. สถานที่ทำงาน หมายถึง พนักงานต้องไปปฏิบัติงาน ณ ที่ใด จังหวัดอะไร
 11. ช่องทางการสมัครงาน หมายถึง การกำหนดให้ผู้สมัครงาน สามารถสมัครงานทางไหนได้บ้าง
 12. กำหนดสิทธิ์ดูข้อมูล หมายถึง การกำหนดว่าจะให้สมาชิกประเภทใด ดูข้อมูลหรือเข้าร่วมสมัครงานได้บ้าง
 13. แสดง(เปิด/ปิด) หมายถึง การเลือกว่าต้องการให้งานไอทีแสดงหรือไม่
 14. - เลือก คือ ต้องการให้งานไอทีนี้ แสดงต่อสาธารณะ
  - ไม่เลือก คือ ต้องการเก็บงานไอทีนี้ไว้ก่อน ยังไม่ต้องเปิดเผย
 15. ข้อมูลการติดต่อ หมายถึง ข้อมูลของผู้รับสมัคงาน รายละเอียดการติดต่อต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่กรอกไว้ในส่วนนี้ จะแสดงให้เห็นเฉพาะสมาชิกที่กำหนดไว้เท่านั้น บุคคลทั่วไปไม่สามารถเห็นได้