งานฟรีแลนซ์

งานฟรีแลนซ์ (Freelance Job)


        งานฟรีแลนซ์ ใน IT-JOBTHAI {ไอทีขีดจ๊อบไทย} หมายถึง งานอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไอที โดยที่ ผู้ว่าจ้างงาน จะมาโพสต์ประกาศงานโปรเจ็ค เพื่อหาฟรีแลนซ์มาทำงานนั้นๆ ส่วนฟรีแลนซ์หรือผู้รับงาน ก็จะเข้ามาประมูลงานที่ตนเองสนใจและตรงกับความสมารถของตนเอง งานโปรเจ็คที่ลงประกาศ เพื่อหาฟรีแลนซ์ทำงานนั้น จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. ลักษณะโปรเจค แบ่งเป็น
 2. - เปิดให้เสนอราคาประมูลโปรเจค หมายถึง ผู้ว่าจ้างต้องการให้ฟรีแลนซ์ เสนอราคาของโปรเจคนั้นๆ เพื่อให้ผู้ว้าจ้างตัดสินใจจ้าง ฟรีแลนซ์ที่เสนอราคาเหมาะสม และสามารถทำงานนั้นๆ ได้
  - เปิดรับสมัครหาฟรีแลนซ์ทำงานตามระยะเวลา หมายถึง ต้องการหาฟรีแลนซ์ มาทำงานโปรเจคไอทีหรือโครงการ เพื่อให้เสร็จตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเสนอราคาเพื่อประมูลงานฟรีแลนซ์นั้นๆ ก็ได้
 3. หัวข้อโปรเจค หมายถึง ชื่อโปรเจคหรือโครงการโดยย่อที่จะลงประกาศ เช่น “หาฟรีแลนซ์ เขียนโปรแกรมระบบขายสินค้า” เป็นต้น
 4. รายละเอียดโปรเจค หมายถึง ข้อมูลของงานทั้งหมดที่ต้องการสื่อให้ผู้รับงานฟรีแลนซ์เข้าใจได้ ว่าผู้จ้างต้องการให้ทำอะไร
 5. ไฟล์ตัวอย่างประกอบ หมายถึง ไฟล์แนบรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่มีข้อมูลงานโปรเจคอยู่แล้ว หรือรายละเอียดมีเยอะเกินไป ก็สามารถแนบไฟล์ได้ด้วย
 6. url-address งานตัวอย่าง หมายถึง กรณีที่มีข้อมูลหรือเว็บไซต์งานตัวอย่างก็สามารถเพิ่มลงไปได้
 7. ความรู้/ความสามารถ หมายถึง เป็นการระบุถึงความสามารถของผู้รับงาน (Freelance) ว่าต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านไอที เรื่องใดบ้างก็สามารถระบุได้
 8. วันที่เปิด เริ่ม หมายถึง วันที่เริ่มประกาศจ้างงานฟรีแลนซ์
 9. สิ้นสุด หมายถึง วันที่สิ้นสุดลงประกาศ หรือสินสุดการประมูลงานฟรีแลนซ์
 10. กำหนดสิทธิ์ดูข้อมูล หมายถึง การกำหนดว่าจะให้สมาชิกประเภทใด ดูข้อมูลหรือเข้าร่วมประมูลงานโปรเจคได้บ้าง
 11. แสดง(เปิด/ปิด) หมายถึง การเลือกว่าต้องการให้งานโปรเจคแสดง
 12. - เลือก คือ ต้องการให้งานโปรเจคนี้ แสดงต่อสาธารณะ
  - ไม่เลือก คือ ต้องการเก็บงานโปรเจคนี้ไว้ก่อน ยังไม่ต้องเปิดเผย
 13. ข้อมูลการติดต่อ หมายถึง ข้อมูลของผู้ว่าจ้างงาน รายละเอียดการติดต่อต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่กรอกไว้ในส่วนนี้ จะแสดงให้เห็นเฉพาะสมาชิกที่กำหนดไว้เท่านั้น บุคคลทั่วไปไม่สามารถเห็นได้