Technical Support


Technical Support
ผู้ประกาศ   บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
หัวข้องาน   Technical Support
รายละเอียด   ตำแหน่ง : Technical Support (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์)
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และดูแลรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบเน็ตเวิร์คเบื้องต้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 22 – 35 ปี
3. วุฒิ ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า,
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และทักษะด้าน Computer Hardware, Software และ Basic Network
5. ขยัน อดทน มีไหวพริบ และใฝ่เรียนรู้
6. หรือมีประสบการณ์ด้าน งานดูแล สนับสนุน บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานโดยตรง
จะได้รับการพิจาณา

ประกาศเมื่อ   05-11-2013 | 15:21:57
ติดต่อเจ้าของงาน สำหรับสมาชิก LogIn เข้าระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นงานนี้
ชื่อ
 
 
อีเมล์
 
 
ความคิดเห็นหรืออื่น ๆ    
 
รหัสลับ
 
(ใส่รหัสตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล)

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

* ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล

(คำแนะนำ: คุณสามารถใส่ รหัส,หัวข้อ,หรือ รายละเอียดของโปรเจค ในการค้นหาได้)
  ค้นหา เพิ่มงาน ที่นี่ เพิ่มงาน