IT Support


IT Support
ผู้ประกาศ   บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
หัวข้องาน   IT Support
รายละเอียด   ตำแหน่ง : IT Support (พนักงานคอมพิวเตอร์)
1. ติดตั้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Hardware / Software เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมถึงจัดการระบบเครือข่าย Network , LAN และ wireless ภายในองค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ
2. Format และ Backup ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจสอบ (update) การทำงานของ Anti Virus
3. ดูแลและตอบสนองการใช้งานอุปกรณ์ IT ต่างๆ ให้กับพนักงานในออฟฟิศ เช่น Internet, Printer เป็นต้น
4. ประเมินและจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อ พ่วงคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
5. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ประจำบริษัท (webmaster : www.payai.com) รวมทั้ง Facebook และ youtube ประจำรายการ (โปรโมท, ประชาสัมพันธ์และวางแผนการขายสินค้าในอนาคต) 6. ดูแลและพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลไฟล์ภาพ (Stock) ของบริษัท
7. ดูแลและปรับปรุงระบบ Scan นิ้วมือของบริษัท (Update ให้ข้อมูลพนักงานทันสมัยตลอดเวลา)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 – 35 ปี ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
5. มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บริหารวางแผนงานได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบ , มีความกระตือรือร้น , ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 6. มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและรักงานบริการ

ประกาศเมื่อ   05-11-2013 | 15:19:06
ติดต่อเจ้าของงาน สำหรับสมาชิก LogIn เข้าระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นงานนี้
ชื่อ
 
 
อีเมล์
 
 
ความคิดเห็นหรืออื่น ๆ    
 
รหัสลับ
 
(ใส่รหัสตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล)

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

* ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล

(คำแนะนำ: คุณสามารถใส่ รหัส,หัวข้อ,หรือ รายละเอียดของโปรเจค ในการค้นหาได้)
  ค้นหา เพิ่มงาน ที่นี่ เพิ่มงาน